Grön traktor

Senast ändrad: 04 mars 2011

Idag använder det ekologiska lantbruket i Sverige stora mängder dieselolja som drivmedel. Projektet Grön traktor syftade till att utveckla och analysera system som gör det ekologiska lantbruket självförsörjande med biobaserade drivmedel. System som kan tillämpas med dagens teknik studerades, men forskargruppen utvärderade även framtida lösningar så som vätgas.

Publikationer:

Ahlgren S., Baky A., Bernesson S., Hansson P-A., Nordberg Å., Norén O. 2007. Biodrivmedel för ekologiska gårdar. Fakta Jordbruk vol Nr 14, 2006/2007.

Ahlgren, S., Baky, A., Bernesson, S., Nordberg, Å., Norén, O., Hansson, P.A., 2008. Future fuel supply systems for organic production based on Fischer-Tropsch diesel and dimethyl ether from on-farm-grown biomass. Biosystems Engineering, 99, 145-155.

Baky, A., Hansson, P.-A., Norén, O., Nordberg, Å., 2002. Grön traktor - Alternativa drivmedel för det ekologiska lantbruket. Green tractor - Bio-based fuels for use in organic farming. JTI-rapport Lantbruk & Industri 302, Uppsala.

Fredriksson, H., Baky, A., Bernesson, S., Nordberg, A., Noren, O., Hansson, P.A., 2006. Use of on-farm produced biofuels on organic farms - Evaluation of energy balances and environmental loads for three possible fuels. Agricultural Systems, 89, 184-203.

Hansson, P.A., Baky, A., Ahlgren, S., Bernesson, S., Nordberg, A., Noren, O., Pettersson, O., 2007. Self-sufficiency of motor fuels on organic farms - Evaluation of systems based on fuels produced in industrial-scale plants. Agricultural Systems 94, 704 - 714.


 


Kontaktinformation