Maskinplanering och optimering

Senast ändrad: 22 september 2022

Forskningen inom området maskinplanering och optimering syftar till att lantbruket ska producera produkter med hög kvalitet till en låg kostnad. Olika odlingssystem utvärderas med avseende på val av maskinkapacitet, maskinkostnader samt läglighetskostnader.

Läglighetskostnader är kostnader som kan påverka valet av maskinkapacitet och maskinstorlek. De uppkommer på grund av förluster i kvalitet eller kvantitet när en maskinoperation såsom sådd eller skörd inte sker vid den tidpunkt som maximerar grödans värde.

En del av vår forskning var att uppskatta läglighetskostnaderna för olika operationer. Optimering av maskinsystem och val av maskinkapacitet görs med modeller baserade på händelsestyrd simulering eller linjärprogrammering. 

Involverade personer

Alfredo de Toro

Avslutade projekt

  • Maskinkalkyl

Kontaktinformation