Livscykelanalys av rapsolja, rapsmetylester och etanol som fordonsbränsle - en jämförelse mellan stor- och småskalig produktion

Senast ändrad: 03 mars 2011

Rapsolja, rapsmetylester (RME) och etanolbränsle avsett för tunga dieselmotorer kan framställas i olika produktionssystem, varvid valet av system bl.a. beror av i vilken storleksskala produktionen sker. Syftet med projektet var att undersöka om småskalig produktion av rapsolja, RME och etanol är bättre för miljön än mellanskalig och storskalig produktion.

För att kunna göra denna jämförelse användes så kallad livscykelanalys. Hela kedjan, från odling av råvaror och transporter till produktion och användning av färdigt bränsle utvärderades. De miljöfaktorer som bedömdes var bidrag till växthuseffekt, försurning och övergödning samt hur mycket energi som går åt för att tillverka en viss energimängd bränsle. Fyra olika metoder för att fördela miljöbelastningen mellan olika produkter jämfördes. Även ekonomin vid produktion av bränslena studerades.

Publikationer inom projektet.

Bernesson, S. 2004. Life Cycle Assessment of Rapeseed Oil, Rape Methyl Ester and Ethanol as Fuels - A Comparison between Large- and Smallscale Production. SLU, Institutionen för biometri och teknik, Rapport - miljö, teknik och lantbruk 2004:01, Uppsala.

Bernesson, S. 2004. Farm-scale production of RME and ethanol for heavy diesel engines - with emphasis on environmental assessment. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria nr 497, Uppsala.

Bernesson, S., Nilsson, D., Hansson, P.-A. 2004. A limited LCA comparing large- and small-scale production of rape methyl ester (RME) under Swedish conditions. Biomass and Bioenergy/, 26, 545-559.

Bernesson, S., Nilsson, D., Hansson, P.-A. 2006. A limited LCA comparing large- and small-scale production of ethanol for heavy engines under Swedish conditions. Biomass and Bioenergy, 30, 46-57.


Kontaktinformation