Utveckling av en väderdriven simuleringsmodell för effektivare skogsbränslesystem

Senast ändrad: 05 november 2021

Skogsbränslens kvalité förändras under lagring. Dessutom bryts materialet ned av mikroorganismer. Tillsammans innebär det att värdet på bränslet förändras under lagring.

Syfte

Att ta fram ett verktyg för att kunna analysera leveransstrategier samt undersöka konsekvenser av ett aktivt val av vilket material som levereras vid olika tidpunkter under året. En simuleringsmodell som både hanterar logistiken från skogen till ett värmeverk samt ändrar bränslekvalité på daglig basis baserat på väderdata togs fram.

Publikationer

Eriksson, A., Eliasson, L., Sikanen, L., Hansson, P-A and Jirjis, R. (2017). Evaluation of delivery strategies for forest fuels applying a model for Weather-driven Analysis of Forest Fuel Systems (WAFFS), Applied energy, 188, 420-430. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.018

Eriksson, A. (2016). Improving the efficiency of forest fuel supply chains. Doctoral Thesis (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik), Uppsala, Sweden, 1652-6880; 101. http://pub.epsilon.slu.se/13701/1/eriksson_a_161005.pdf

Eriksson, A., & Eliasson, L. (2015). Analyzing machine concepts and delivery strategies to cut delivery costs for forest fuels using a discrete-event simulation model, Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference, IEEE Press, Huntington Beach. http://ieeexplore.ieee.org/document/7408466/ 

Fakta:

Finansiär

Skogforsks ESS2-program