Hållbara fodermedel för akvakultur

Senast ändrad: 28 mars 2024
Översiktsbild över fisklabbet med försökstankar. Foto.

Målet med vår forskning är att utveckla hållbara fodermedel för akvakultur och förbättra välfärden för odlad fisk.

Projektansvariga: Anders Kiessling och  Torbjörn Lundh

Forskare och forskarstuderande: Kartik Baruah, Aleksandar Vidakovic.

Akvakultur, odling av vattenlevande djur och växter, är den livsmedelsindustri som växer snabbast och har nyligen uppnått samma omfattning som viltfångad fisk. Laxfiskar, såsom regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) och röding (Salvelinus alpinus), liksom andra rovfiskar som Eurasisk abborre (Perca fluviatilis), kräver höga proteinnivåer i sin foderstat för att upprätthålla tillräcklig tillväxt.

Vi är specialiserade på många olika forskningstekniker, t ex sekvensering av fiskens tarmflora och dorsal aortakanylering vilket är ett kirurgiskt ingrepp som möjliggör upprepad blodprovstagning. Dessa tekniker ger oss möjlighet att undersöka effekterna av nya foderkällor på tillväxt- och välfärdsindikatorer såsom fördelaktiga mikrobpopulationer, postprandiala förändringar i blodet, upptag av aminosyror, immunförsvar och stress. För mer information, klicka på länkarna till SLU:s nätverk för DNA barcoding och projektet Fish REaring and Stress Hazards (FRESH) som är ett samarbete med Göteborgs universitet.

Sojamjöl och fiskmjöl används för närvarande som huvudsakliga proteinkällor i fiskarnas foder, men tillgången på dessa råvaror är begränsad pga ökande användning till människor. Mikrober, som t.ex. bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) och mollusker, såsom blåmusslor (Mytilus edulis), men även insekter har börjat få uppmärksamhet tack vare sin förmåga att omvandla avfallsämnen till högvärdigt protein. Det råder dock brist på forskning där dessa fodermedels påverkan på fiskarnas hälsa och nutrition bedöms på ett adekvat sätt.

Två fiskodlingskassar ute i vattnet. Foto.

Fiskodling. Foto Aleksandar Vidakovic, SLU

 

Vår forskargrupp arbetar idag med att utvärdera påverkan på foderutnyttjande, välfärd, tarmfysiologi och livsmedelssäkerhet när man utfodrar alternativa proteinkällor till arter som regnbågslax, röding, abborre, tilapia, barramundi, piggvar och jätteräka, men i framtiden kommer arter som gös med flera att bli aktuella. Forskningen genomförs i flera projekt (se nedan) och utförs i samarbete mellan institutioner på SLU, Göteborgs universitetSödertörns högskola, Stockholms universitetNorges miljö- och biovetenskapliga universitetFinnish Game and Fisheries Research InstituteAn Giang University (Vietnam), Marine Aquaculture Research and Development Center (Kambodja), University of Queensland (Australia), University of Rwanda (Rwanda) och University of Dar es Salaam (Tanzania).

Odlad regnbågslaxOdlad regnbågslax. Foto: Aleksandar Vidakovic, SLU.

Målet med dessa internationella forskningsprojekt är att utveckla hållbara fodermedel för akvakultur och förbättra välfärden för odlad fisk. Insatserna syftar till att stödja utvecklingen av vattenbruket för att därigenom kunna leverera livsmedel till en växande befolkning.

 

Pågående doktorandprojekt:

 

 

Slutförda doktorandprojekt:

Hållbar akvakultur i Rwanda - utvärdering av lokala foderråvaror till Tilapia (Leon Niyibizi, 2023)

Alternativa fodermedel till fisk - bioaktiva komponenters effekt på metabolism och tarmflora (Aprajita, 2023)

Nutritive value and use of locally available low-cost feed ingredients for tilapia farming in Tanzania (Francis Pius Mmanda, 2020)

Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass (Lates calcarifer) in Cambodia (Sen Sorphea, 2019)

Microbial protein as replacement for fishmeal in diet to tilapia (Oreochromis niloticus) and freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) (Nhi Nguyen Huu Yen; 2019)

Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout (David Huyben; 2017)

Single cell protein in fish feed: effects on gut microbiota (Andreas Nyman; 2016)

Fungal and mussel protein sources in fish feed: nutritional and physiological aspects (Aleksandar Vidakovic; 2015)

Nutrition of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and Eurasian perch (Perca fluviatilis) and evaluation of alternative protein sources (Markus Langeland; 2014)

Digestion and Metabolism of Carbohydrates in Fish (Rani Abro; 2014)

Evaluation of locally available feed resources for striped catfish (Chau Thi Da; 2013)

Evaluation of local feed resources for hybrid catfish in smallholder fish farming systems in central Vietnam (Nguyen Duy Quynh Tram; 2010)

On-farm feed resources for catfish (Clarias gariepinus) production in Laos (Oudom Phonekhampheng; 2008)

 En hand med pelleterat fiskfoder. Foto.

Deltagande länder

 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Vietnam
 • Kambodja
 • Australien
 • Rwanda
 • Tanzania
 • Indien

Arter vi fokuserar på

Regnbågslax, röding, abborre, tilapia, baramundi, sötvattensräkor och blåmusslor

Analysmetoder för fisk:

 • Nästa generations sekvensering av bakterieflora
 • Räkning av bakterier och jäst
 • Dorsal aorta kanylering
 • Identifiering av aminosyror
 • Hematologi (RBC, WBC, Het)
 • Levande cellkulturer
 • Foderprocesser
 • Metabolomics 
 • Foderprocesser

 

Fakta:

Akvakultur är odling av vattenlevande organismer som fisk, kräftdjur, blötdjur, alger och mikroorganismer.