Välkommen till Gigacow

Senast ändrad: 11 november 2020
Kor i ladugård

På den här sidan finns information för dig som är med i Gigacow. Ta gärna kontakt med oss för mer information och planering.

Gigacow är en infrastruktursatsning från SLU där vi automatiskt hämtar information från mjölkgårdar som är med i nätverket. Vi betalar för genomisk analys av korna och hämtar sedan dessa data från Växa Sverige som gör det möjligt att kombinera genetisk data och produktionsdata. 

Syftet är att föra forskningen och utveckling på SLU närmare näringen. Genom att samla in data från produktionsgårdar kan vi genomföra storskaliga studier och säkerställa att forskningsresultaten snabbare kan omsättas i ökad lönsamhet. 

Som en långsiktig infrastruktur har Gigacow bra forutsättningar att samla in idéer och utveckling som idag sker på gårdarna och jämföra med tillgängliga data till förmån fär både jordbrukare och forskningen. Därigenom kan vi kombinera genomiska avelvärden med bättre mätvärden får produktionsoptimering i en miljö där både teknik och miljö förändras allt snabbare. 

Detta erbjuder vi dig som medlem i Gigacow

  • Vi betalar för genomisk analys via Växa Sverige
  • Du kan hämta ut dina data för jämförelser och vi hjälper dig gärna med att sammanställa dina data för att tolka dem.
  • Vi skickar ut erbjudanden och förfrågningar från forskare som vill komplettera eller samla in mer information. Det är alltid upp till dig att svara ja eller nej. 
  • Du kan anmäla till oss om du ej vill längre leverera data till Gigacow.

Checklista - detta behövs

  • Svara på enkät om gården
  • Skriva på kontrakt
  • Planering provtagning (genomisk analys)
  • Installera vårt hämtningsprogram på datorn med managementsystemet

Enkäten fylls i via nätet. Vi skickar ut kontraktet så fort vi har din adress och kontaktar dig för att planera provtagning och installation. För att kunna genomföra provtagning krävs att din gård är med i Växas Kokontrollen. 

Vi ordnar med det praktiska - via telefon, skype eller på plats. 

Vid frågor, mejla gärna till oss på gigacow@slu.se. Beställ gärna vårt nyhetsbrev och välkomstbroschyr via samma adress!

Vi ser framemot att samarbeta med dig och din gård!

Fakta:

Karl-Johan Petersson är biträdande projektkoordinator för Gigacow. Han driver en mjölkgård tillsammans med sin fru i södra Dalarna och gården var först ut med att ansluta sig till Gigacow. Här berättar han lite mer hur det har gått hittills. 

Hur är det att vara med i Gigacow?

- Vi har som pilotgård testat att skicka data till Gigacow. Det är en hel mängd data som samlas in om korna och det känns bra att denna data kan komma till användning för forskningsändamål. Samtidigt försvinner i princip kostnaden för att genomtesta djuren, något som vi har gjort sedan ett par år tillbaka. 

Hur funkar det?

- Den data som samlas in skickas till Gigacow genom ett litet datorprogram som sparar ner data från managementprogram, Delpro i vart fall. Dessutom sparas data i form av standardrapporter som automatsparas en gång varje natt. All denna data skickas sedan automatiskt till Gigacows databas vilket också sker nattetid för att inte störa de dagliga rutinerna. 

Hur kom du igång?

- Installationerna av program och inställningar av automatsparande av rapporter hjälper Gigacow till med. Vi lantbrukare behöver inte kolla att det fungerar som det ska utan detta sker i samband med att datan laddas upp i Gigacows databas. 


Kontaktinformation

Tomas Klingström, projektkoordinator
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.klingstrom@slu.se