Hund

Senast ändrad: 13 september 2019
SLU_1200523_0407_jsg250.jpg

Husdjursgenetiska laboratoriet har ett nära samarbete med Svenska Kennelklubben, SKK, gällande de olika rutintesterna som görs på hund både avseende på specifika DNA-tester, härstamningskontroller och identitetskontroller.

Normal handläggningstid är ca 10-15 arbetsdagar efter att provet har anlänt till laboratoriet.

Från och med 1 september övergår Husdjursgenetiska laboratoriet till förskottsbetalning för utförandet av genetiska test och härstamningskontroll. Detta gäller samtliga djurslag. 

Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro.

Analys och leverans sker efter att betalningen är genomförd och betalningen kan ske via Swish eller bankgiro. OBS! Ange hundens namn på meddelanderaden vid betalning

  • Swish till 670 SLU HGEN, nummer 123 322 23 38, ange betalningsmeddelande: 670 Hund
  • SLU:s bankgiro: 5050-7920, ange betalningsmeddelande: 670 Hund

Vid frågor, kontakta hgenlab@slu.se

DNA-profil

Internationellt kräver vissa kennelklubbar och hundrasklubbar (breeding associations) att en hund som ska exporteras eller användas i avel har en så kallad DNA-profil. En DNA-profil kan ses som ett "genetiskt id-kort" som baseras på ett antal genetiska markörer i arvsmassan. De markörer som används, mikrosatelliter, har validerats av the International Society for Animal Genetics (ISAG). Dessa mikrosatelliter är variabla och skiljer sig ofta mellan individer.  För att ta fram en DNA-profil analyseras 23 stycken ISAG markörer. Sammanlagd bildar dessa genvarianter en unik profil för varje individ, som ett genetiskt fingeravtryck. Observera att en DNA profil inte anger vilken ras din hund tillhör.

Test

Ras
Pris (kr exkl/inkl moms) Beställning 
DNA-profil Samtliga 520/650 Formulär

Sjukdomstester

Test

Ras
Pris (kr exkl/inkl moms Beställning 
Digital hyperkeratos Kromfohrländer 660/825

Läs mer
Formulär

CLAD  Irländsk
setter
660/825 Formulär
Retinal
dystrofi
(nattblindhet)
Briard,
Briard/Beagle   
660/825 Formulär 
Koppar-
toxikos
Bedlington
terrier 
660/825 Formulär
Tidig (juvenil)
katarakt
Bostonterrier  Se SKK:s hemsida

Sensorisk ataktisk neuropati
(SAN)

Golden retriever 660/825 Formulär
GR_PRA1&2 Golden retriever

660/825

Formulär

Läs mer om testet här.

Imerslund Gräsbäck syndrom (IGS) Border collie

660/825

Formulär

Komplettering av GR_PRA2. Endast för hund som vid SLU tidigare testats  för GR_PRA1 Golden retriever

240/300

Formulär

Läs mer om testet här.

SHAR-PEI AUTOINFLAMMATORY DISEASE (SPAID) Shar pei

1080/1350

Formulär

Läs mer om testet här.

För information om insamling av forskningsprover se hunddna.slu.se

Härstamningskontroller

Test

Pris (kr exkl/inkl moms)
Kommentar Beställning 
Härstamnings-
kontroll 
2300/2875 per kull Utredningar
som ej går
via SKK  
 Formulär

Färgtester

Hos hundar förekommer två vanliga typer av pigmentet melanin; eumelanin (svart) och feomelanin (rött eller gult). Hos labrador och flatcoated retriever bleks de röda hundarna till gul. Vi testar för genvarianter för dessa färger. Vill du veta mer om hur genetiken bakom svart/brun/röd/gul fungerar? Läs mer här.

Test

Notering  Pris (kr exkl/inkl moms) Beställning 
Gul/röd-test EE, Ee, ee 660/825 Formulär
Kombinerad gul/röd- och bruntest

EE, Ee, ee/
BB, Bb, bb

960/1200 Formulär
Melanistisk mask Em/Em, Em/-, -/- 660/825 Formulär

 

Tolkning av resultatet

     
    Avkomman kan bli:
  Hundens genotyp Svart Gul/röd

Gul-testE/E X  
E/e X X
e/e X X
     
    Avkomman kan bli:
  Hundens genotyp Svart Gul/röd Brun

Kombinerad Gul/Brun-testE/E B/B X    
E/E B/b X   X
E/E b/b X   X
E/e B/B X X  
E/e B/b X X X
E/e b/b X X X
e/e B/B X X  
e/e B/b X X X
e/e b/b X X X
     

Melanistisk mask

(dominant egenskap)Em/Em Hund med svart mask, ger endast avkomma med svart mask
Em/- Hund med svart mask, kan ge avkomma med svart mask
-/- Hund utan svart mask

Kontaktinformation

Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU
hgenlab@slu.se, 018-67 28 04
Telefontid: mån-fre kl. 10-11

Tomas Bergström, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.bergstrom@slu.se, 018-67 19 97

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se