Hund

Senast ändrad: 13 december 2019

Husdjursgenetiska laboratoriet har ett nära samarbete med Svenska Kennelklubben, SKK, gällande de olika rutintesterna som görs på hund både avseende på specifika DNA-tester, härstamningskontroller och identitetskontroller.

Normal handläggningstid är ca 10-15 arbetsdagar efter att provet har anlänt till laboratoriet.

Från och med 1 september övergår Husdjursgenetiska laboratoriet till förskottsbetalning för utförandet av genetiska test och härstamningskontroll. Detta gäller samtliga djurslag. 

Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro.

Analys och leverans sker efter att betalningen är genomförd. OBS! Ange vår referens "670 Hund" samt hundens namn på meddelanderaden vid betalning. 

Betala beloppet (se prislistan) via 

 • Swish till nummer 123 322 23 38, i betalningsmeddelande ange vår referens "670 Hund" samt hundens namn.
 • SLU:s bankgiro: 5050-7920, i betalningsmeddelande ang vår referns "670 Hund" samt hundens namn.

Vid frågor, kontakta hgenlab@slu.se

DNA-profil

Internationellt kräver vissa kennelklubbar och hundrasklubbar (breeding associations) att en hund som ska exporteras eller användas i avel har en så kallad DNA-profil. En DNA-profil kan ses som ett "genetiskt id-kort" som baseras på ett antal genetiska markörer i arvsmassan. De markörer som används, mikrosatelliter, har validerats av the International Society for Animal Genetics (ISAG). Dessa mikrosatelliter är variabla och skiljer sig ofta mellan individer.  För att ta fram en DNA-profil analyseras 23 stycken ISAG markörer. Sammanlagd bildar dessa genvarianter en unik profil för varje individ, som ett genetiskt fingeravtryck. Observera att en DNA profil inte anger vilken ras din hund tillhör.

DNA-profil

 • för samtliga raser
 • 650 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Sjukdomstester

För information om insamling av forskningsprover se hunddna.slu.se

Canine-STGD1 (ABCA4)

Digital hyperkeratos

 • Kromfohrländer
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning
 • Läs mer om digital hyperkeratos

CLAD

 • Irländsk setter
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Retinal dystrofi (nattblindhet)

 • Briard, Briard/Beagle  
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Koppartoxikos

 • Bedlington terrier 
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Tidig (juvenil) katarakt

 • Bostonterrier 
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Sensorisk ataktisk neuropati (SAN)

 • Golden retriever
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

GR_PRA1&2

Imerslund Gräsbäck syndrom (IGS)

 • Border collie
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Komplettering av GR_PRA2

Endast för hund som vid SLU tidigare testats  för GR_PRA1

Shar-Pei autoinflammatory disease (SPAID)

Härstamningskontroller

Härstamningskontroll 

För utredningar som ej går vi SKK

 • 2875 kr per kull (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Färgtester

Hos hundar förekommer två vanliga typer av pigmentet melanin; eumelanin (svart) och feomelanin (rött eller gult). Hos labrador och flatcoated retriever bleks de röda hundarna till gul. Vi testar för genvarianter för dessa färger. Läs mer om hur genetiken bakom svart/brun/röd/gul fungerar här.  

Gul/röd-test

 • Notering: EE, Ee, ee
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Kombinerad gul/röd- och bruntest

 • Notering: EE, Ee, ee/ BB, Bb, bb
 • 1200 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning

Melanistisk mask

 • Notering: Em/Em, Em/-, -/-
 • 825 kr (inkl moms)
 • Formulär för beställning 

Tolkning av resultatet

Gul-test

  Avkomman kan bli:
Hundens genotyp Svart Gul/röd
E/E X  
E/e X X
e/e X X

 

Kombinerad Gul/Brun-test

  Avkomman kan bli:
Hundens genotyp Svart Gul/röd Brun
E/E B/B X    
E/E B/b X   X
E/E b/b X   X
E/e B/B X X  
E/e B/b X X X
E/e b/b X X X
e/e B/B X X  
e/e B/b X X X
e/e b/b X X X

 

Melanistisk mask

(dominant egenskap)

Em/Em Hund med svart mask, ger endast avkomma med svart mask
Em/- Hund med svart mask, kan ge avkomma med svart mask
-/- Hund utan svart mask

Kontaktinformation

Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU
hgenlab@slu.se, 018-67 28 04
Telefontid: mån-fre kl. 10-11

Tomas Bergström, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.bergstrom@slu.se, 018-67 19 97

Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se