Husdjursgenetiska laboratoriet

Senast ändrad: 29 september 2022
Pipettering i lab

Husdjursgenetiska laboratoriet utför härstamningskontroller samt ett växande antal DNA-tester för egenskaper och genetiska sjukdomar, hos framförallt hund och häst.

Härstamningskontrollerna utförs på DNA nivå genom genetisk profilering. Tekniken används även till identitetskontroller av enskilda individer.

Parallellt med testverksamheten pågår det intensiv forskning på SLU för att få klarhet i fler genetiska sjukdomar och egenskaper. En sjukdom kan orsakas av en eller flera muterade gener men miljöfaktorer kan också vara involverade i sjukdomsutvecklingen. I nuläget har vi DNA-tester för ett antal sjukdomar som är monogena d.v.s. där sjukdomen orsakas av endast en gen hos den sjuka individen. I framtiden hoppas vi även kunna testa individer för gener som är predisponerande (eller skyddande) för utvecklingen av en viss sjukdom.
 
För att finna vilka gener som ligger bakom en viss egenskap eller sjukdom behöver vi få in prover från individer med dessa egenskaper. Den nära kopplingen mellan testverksamhet och forskning gynnar alla parter, då vi genom testverksamheten får in fler prover som kan användas i forskningen och därmed i utvecklandet av fler genetiska tester. Vi samlar även aktivt in prover direkt till specifika projekt vid sidan av testverksamheten.

Här hittar du information om pågående forskningsprojekt:

Forskning | Externwebben (slu.se)


Kontaktinformation

Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU
hgenlab@slu.se, 018-67 28 04
Telefontid: mån-fre kl. 10-11