Husdjursgenetiska laboratoriet

Senast ändrad: 28 oktober 2021
Pipettering i lab

Husdjursgenetiska laboratoriet utför främst härstamningskontroller där hästars och hundars släktskap fastställs.

Kontrollerna utförs numera på DNA nivå genom genetisk profilering. Tekniken används också till identitetskontroller av enskilda individer.

Förutom härstamningskontrollerna utförs DNA-tester för ett växande antal genetiska sjukdomar och egenskaper, hos framförallt hund och häst.

Parallellt med testverksamheten pågår det intensiv forskning på SLU för att få klarhet i fler genetiska sjukdomar och egenskaper. En sjukdom kan orsakas av en eller flera muterade gener men miljöfaktorer kan också vara involverade i sjukdomsutvecklingen. I nuläget har vi DNA-tester för ett antal sjukdomar som är monogena d.v.s. där sjukdomen orsakas av endast en gen hos den sjuka individen. I framtiden hoppas vi även kunna testa individer för gener som är predisponerande (eller skyddande) för utvecklingen av en viss sjukdom.
 
För att finna vilka gener som ligger bakom en viss egenskap eller sjukdom behöver vi få in prover från individer med dessa egenskaper. Den nära kopplingen mellan testverksamhet och forskning gynnar alla parter, då vi genom testverksamheten får in fler prover som kan användas i forskningen och därmed i utvecklandet av fler genetiska tester. Vi samlar även aktivt in prover direkt till specifika projekt vid sidan av testverksamheten.


Kontaktinformation

Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU
hgenlab@slu.se, 018-67 28 04
Telefontid: mån-fre kl. 10-11