Ekonomistyrning mot klimatmålen på gårdsnivå: aktionsforskning och rådgivarnas roll (StyrKA)

Senast ändrad: 16 november 2023

Svenska bönder står inför ökande samhälleliga förväntningar på att bidra till klimatförändringarnas motverkan och behöver hitta ekonomiskt hållbara sätt att minska växthusgasutsläppen (GHG). Kunskap om planerings- och andra kontrollverktyg för att säkerställa lönsamhet på gårdar under övergången till lägre klimatpåverkan är särskilt efterfrågad.

Detta projekt studerar praxis för att utforma och använda verktyg för att sätta mål, planera och följa upp minskning av GHG-utsläpp i samklang med ekonomisk planering på svenska mjölkgårdar. Genom aktionsforskning och blandade kvalitativa och kvantitativa metoder planerar vi tillsammans med bönder och rådgivare att:

  • Identifiera kunskapsluckor och bästa praxis kring verktyg för målsättning, planering och uppföljning av minskning av GHG-utsläpp på gårdsnivå;
  • Utforma mål och/eller planeringsverktyg för minskning av GHG-utsläpp på gårdsnivå;
  • Analysera verktyg och praxis som hjälper bönder att styra mot dessa mål tillsammans med ekonomiska överväganden under operativa och strategiska beslut;
  • Utforska hur rådgivningstjänster kan adressera potentiella kunskapsluckor och bönders behov av verktyg för att uppnå klimat- och ekonomiska mål.

Om du är en bonde eller rådgivare intresserad av att delta i detta forskningsprojekt, kontakta Uliana Gottlieb.

Projektnyheter och leveranser:

13.09.2023 - En internationell intressentworkshop genomfördes i Malmö, där exempel och perspektiv på planering och målsättning för minskning av GHG-utsläpp på gårdsnivå samlades.

Relaterade sidor: