Kurser inom biometri

Senast ändrad: 21 september 2022

Grundläggande matematisk statistik 5hp, kurskod: MS0065

Ges som fristående kurs. Kursen ger en introduktion till sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp samt tillämpningar av dessa. Beskrivande statistik, sannolikhetsteori, statistisk teori, regression och korrelation. Användning av statistiska datorpaket. Tyngdpunkten ligger på sannolikhetsteori och statistisk teori. Övningsexempel kommer att knyta an till bl a energiområdet.

Grundläggande matematik och statistik för biologer 7,5hp, kurskod: ST0059

Ges som fristående kurs. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik och matematik med tillämpningar inom naturvetenskapen.

Systemanalys för hållbar utveckling 5hp, kurskod: TN0355

Kursen syftar till att ge en förståelse för olika system i natur och samhälle, och hur dessa kan samspela i en hållbar utveckling. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av system och processer kan analyseras och modelleras med hjälp av systemanalytiska verktyg. Helhetstänkade är centralt i kursen.

Statistik för ekonomer 15hp, kurskod: ST0058

Kursens syfte är att ge grundläggande  kunskaper i statistik med tillämpningar i de ekonomiska vetenskaperna.

Statistik A - Grundläggande statistik 7.5 hp, kurskod: MS0070 

Målet med kursen är att ge en introduktion till grunderna i sannolikhetslära och statistisk inferens. 

Statistik B - Regressions- och variansanalys 7.5 hp, kurskod: MS0071

Målet med kursen är att ge en överblick över metoder inom ramen av generella linjära modeller, såsom regressions- och variansanalys.

Systemanalys med energitillämpningar 5 hp, kurskod: TN0343 

Kursten ges ej som fristående kurs. Kursen syftar till att ge en förståelse för systemanalysens grunder, med tillämpningar på olika hållbara energisystem. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av energisystem och processer kan analyseras och modelleras med hjälp av systemanalytiska verktyg. Kursen bygger på tidigare programkurser i matematik och statistik, samt Beräkningsvetenskap och fungerar som grund för senare kurser som Energisystemplanering och Empirisk modellering, vilka tillämpar systemanalys i energisammanhang.

System- och livscykelanalys 15 hp, kurskod: MX0132 

Ges som fristående kurs. Kursen syftar till att ge en förståelse för hur vetenskapliga problem kan angripas med hjälp av olika system- och livscykelanalytiska metoder. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av miljösystem och processer kan modelleras och analyseras samt hur man kan kvantifiera användningen av naturresurser och deras miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

 

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.


Kontaktinformation