Kurser inom biometri

Senast ändrad: 03 april 2019
biobanner_1.jpg

Grundläggande matematisk statistik 5hp, kurskod: MS0065

Ges som fristående kurs. Kursen ger en introduktion till sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp samt tillämpningar av dessa. Beskrivande statistik, sannolikhetsteori, statistisk teori, regression och korrelation. Användning av statistiska datorpaket. Tyngdpunkten ligger på sannolikhetsteori och statistisk teori. Övningsexempel kommer att knyta an till bl a energiområdet.

Problemlösning för naturvetare 10hp, kurskod: MX0080

Ges som fristående kurs. Kursen omfattar ca 20 lektionsstimmar (dubbeltimmar), fem olika datorövningar och ett projektarbete. På föreläsningarna behandlas teori och exempel på hur matematik och systemanalys kan användas på miljörelaterade problem. Många av de rekommenderade övningsuppgifterna lämnas, tillsammans med vissa avsnitt av kurslitteraturen, för självstudier.

Grundläggande matematik och statistik för biologer 7,5hp, kurskod: ST0059

Ges fristående kurs. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik och matematik med tillämpningar inom naturvetenskapen.

Systemanalys för hållbar utveckling 5hp, kurskod: TN0268

Kursen syftar till att ge en förståelse för olika system i natur och samhälle, och hur dessa kan samspela i en hållbar utveckling. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av system och processer kan analyseras och modelleras med hjälp av systemanalytiska verktyg. Helhetstänkade är centralt i kursen.

Statistik för ekonomer 15hp, kurskod: ST0058

Kursens syfte är att ge grundläggande  kunskaper i statistik med tillämpningar i de ekonomiska vetenskaperna 

 

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.


Kontaktinformation
Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se