Grön konstgödsel

Senast ändrad: 05 november 2021

Produktion av kvävegödselmedel representerar en av de största fossila energiinsatserna i svenskt lantbruk. Idag framställs kvävegödsel från naturgas, kol eller olja enligt Haber-Bosch metoden. I dessa forksningsprojekt undersöks hur mineralkväve skulle kunna framställas från förnybara resurser.

Genom att använda förnybar energi vid produktionen av kvävegödsel skulle det svenska jordbruket kunna minska utsläppen av växthusgaser avsevärt och gå mot en mer uthållig inriktning.

Publikationer:

Ahlgren, Serina; Hansson; Per-Anders (2010), Jordbruk utan fossil energi. Kapitel i boken Jordbruk som håller i längden, Formas Fokuserar

Kontaktinformation