Samband mellan inomfältvariation och lönsamhet vid precisionsodling

Senast ändrad: 05 november 2021

Detta är ett SLF-finansierat projekt som syftar till att uppskatta värdet av precisionsodling (platsspecifik kvävegödsling) med avseende på fältets variabilitet, marknadsmässiga förhållanden och osäkerhet i positionering och dosering. En simuleringsmodell för precisionsodling på ett fält strax utanför Uppsala har utvecklats där värdet av platsspecifik kvävegödsling jämfört med konventionell gödsling kan beräknas.


Kontaktinformation