Vegetabilieproduktionens teknik

Senast ändrad: 05 november 2021

Inom området vegetabilieproduktionens teknik forskar vi på att utveckla och utvärdera teknik för resurseffektiv vegetabilieproduktion. Drivkraften är att minimera miljöpåverkan och optimera det ekonomiska utfallet av växtodlingen

Lantbrukets växtodling är en del i Sveriges produktion av livsmedel och bioenergi. De huvudsakliga kraven på vegetabilieproduktionen är att det ekonomiska utfallet skall maximeras och miljöpåverkan skall minimeras.

En av de viktigaste faktorerna för att tillgodose dessa krav har varit, är och kommer att vara teknik för resurseffektiv odling. Verksamheten omfattar forskning och utveckling kring fältmaskinteknik, teknik för precisionsodling och simulering av odlingssystem.

Projekt


Kontaktinformation