Utbildning

Senast ändrad: 17 oktober 2017

På Institutionen för energi och teknik har vi flera universitetskurser inom LCA-området. Dessa är på olika nivåer och/eller vänder sig till studenter med olika förkunskaper.

Energi- och livscykelanalys 5hp, kurskod: TN0285.

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt. Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Livscykelanalys 5hp, kurskod: MX0079

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.  Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik 5hp, kurskod: TN0313

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.  Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

 

 

Vi medverkar även med LCA undervisning på andra institutioners kurser.

  • Grundläggande nivå i ämnet husdjursvetenskap: LCA-föreläsning inom Näringsfysiologi och fodervetenskap, 15 hp

  • Avancerad nivå i ämnet lantbruksvetenskap: Livscykelanalysblock inom Agrosystem 20 hp

  • Avancerad nivå i ämnet husdjurvetenskap: LCA-föreläsning inom Advanced Feed Science, 10 credits

  • Avancerad nivå i ämnet lantbruksvetenskap: LCA-föreläsning inom Agricultural Cropping systems, 5 credits

  • Avancerad nivå i ämnet teknik, Uppsala universitet LCA-föreläsningar inom Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp 
  • Avancerad nivå i ämnet företagsekonomi: LCA-föreläsning inom Skogsindustriella förädlingskedjans struktur och ekonomi, 15 hp
  • Grundläggande nivå i ämnet teknik, Uppsala universitet LCA-föreläsning inom Energi o Miljöteknik, 5hp


Kontaktinformation
Sidansvarig: lca@slu.se