Kurser inom livscykelanalys

Senast ändrad: 21 september 2022

Energi- och livscykelanalys 5hp, kurskod: TN0285.

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt. Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation. 

System- och livscykelanalys, 15hp, MX0132

Kursen ges som fristående kurs. Kursen syftar till att ge en förståelse för hur vetenskapliga problem kan angripas med hjälp av olika system- och livscykelanalytiska metoder. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av miljösystem och processer kan modelleras och analyseras samt hur man kan kvantifiera användningen av naturresurser och deras miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik 5hp, kurskod: TN0313

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.  Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.