Ekotoxicitet

Senast ändrad: 18 maj 2016

Ekotoxicitet är ett mått på hurpass giftigt ett ämne är för djur och växter i olika ekosystem.

Precis som med humantoxicitet för människor kan ämnen påverka på en mängd olika sätt. Dessutom kan olika ekosystem vara olika känsliga för olika ämnen, beroende på hur dessa sprida och tas upp.


Kontaktinformation