Marknära ozon

Senast ändrad: 18 maj 2016

Marknära ozon (O3) påverkar människors hälsa. Det bildas inte genom direkta utsläpp utan genom att olika föroreningar reagerar under inflytande av solljus.

Om ozon är nyttigt eller farligt beror på var det finns. Om det befinner sig högt upp i atmosfären, i det s.k. ozonlagret, bidrar dess absorption av ultraviolet ljus till skydda allt liv på jorden. Om det befinner sig på marknivå påverkar dess höga kemiska aktivitet både djur och växter negativt.

Då många olika kemiska reaktioner är inblandade är sambanden mellan utsläpp och bildande av marknära ozon komplicerat och beroende på lokala förhållande (som bakgrundsnivåer av andra kemiska föreningar).


Kontaktinformation