Grön gård

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Grön gård" pågick under september 2008 - september 2011.

I Grön gård studerades olika system som kan tillämpas vid ekologiska jordbruk för att bli självförsörjande på el, värme och drivmedel. Miljöpåverkan och de ekonomiska aspekterna av olika scenarier analyseras. Systemen bygger på olika sätt att utvinna energi ur biomassa, som rötning, förgasning och förbränning, samt moderna teknologier för kraftvärme- och drivmedelsproduktion.

Syftet med ekologiska jordbruk är att skapa hållbara produktionssystem som baseras på förnybar energi och lokalt producerade varor. Idag är dock uppskattningsvis 61 % av energibehovet på ekologiska gårdar mött med hjälp av fossila bränslen, trots att KRAV har som mål att minimera fossila bränslen i jordbruket

Från institutionen medverkade Marie Kimming, Cecilia Sundberg, Åke Nordberg och Per-Anders Hansson.

Projektet finansierades av Formas.

Extern samarbetspartner var JTI.

Läs mer

Kimming M., Sundberg C., Nordberg Å., Baky A., Bernesson S., Norén O., Hansson P-A. 2011. Life cycle assessment of energy self-sufficiency systems based on agricultural residues for organic arable farms. Bioresource Technology vol. 102/2011 1425-1432

Kimming M. 2011. Energy and greenhouse gas balance of decentralized energy supply systems based on organic agricultural biomass : a life cycle perspective Licentiate thesis / Department of Energy and Technology, SLU nr 028


Kontaktinformation