Minskat matsvinn för ett hållbart livsmedelssystem

Senast ändrad: 05 november 2021
Kastad mat

Kursen Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter. Du får en djupare insikt i matsvinnets roll i det nuvarande livsmedelssystemet, men också hur matsvinnet kan minska i framtiden.

Ett hållbart livsmedelsystem är avgörande för framtiden

Vad vi äter och vilken mat vi producerar har stor påverkan på vårt samhälle och vår miljö. Att producera mat som hamnar i soptunnan är ett slöseri med resurser och ger dessutom miljöskadliga utsläpp helt i onödan. Alla tycks dessutom vara överens om att matsvinn är dåligt och att det ska minska. Trots denna enighet fortsätter vi att kasta mat. Hur kommer det sig och vad kan vi göra för att sluta kasta mat?

I kursen kommer vi att gå in på djupet varför det kastas så mycket mat och om detta verkligen är nödvändigt. Vi kommer också att studera hur framtiden skulle kunna se ut när matsvinn antingen förebyggas eller användas som en resurs.

Diskussioner, föreläsningar och undervisning utomhus

Du kan förvänta dig många intressanta föreläsningar, diskussioner och studiebesök i olika typer av livsmedelsanläggningar. Kursen ger dig förståelse för olika målkonflikter inom livsmedelssystemet samt en djupare förståelse för problem kopplade till matsvinn i alla delar av livsmedelssystemet.

SLU ser fram emot att ge den här kursen i höst. Att utbilda studenter är det bästa sättet att se till att vår forskning om matsvinn kommer till användning.