Dietrich von Rosen

Senast ändrad: 21 september 2022

Dietrich von Rosen blev Ph. Dr. i matematisk statistik vid Stockholms universitet 1986 där han efter disputationen arbetade som forskarassistent fram till 1990. Därefter flyttade han till matematiska institutionen vid Uppsala universitet till en lektorstjänst i matematisk statistik.

År 1998 blev von Rosen professor i statistik vid Sveriges lantbruksuniversitet och sedan 2009 är han också gästprofessor i matematisk statistik vid Linköpings universitet. von Rosen har också arbetat mer än sex år vid Karolinska institutet i Stockholm.

von Rosens forskningsprofil inkluderar linjära modeller, multivariat analys, bilinjära modeller, högdimensionell statistisk analys och matrisalgebra. Mer än 100 granskade artiklar har skrivits och 15 doktorander har handletts. Tre av dessa doktorander har erhållit pris för bästa avhandling i statistik/matematisk statistik i Sverige. von Rosen har publicerat en bok ”Advanced  Multivariate Statistics with Matrices” och en ny bok “Bilinear Regression Analysis, an Introduction” kommer ut nästa år.

von Rosen är biträdande redaktör för fyra tidskrifter  och det är Journal of Multivariate Analysis som tar mest tid. Han har varit inbjuden talare vid många internationella konferenser och ”workshops” och också själv organiserat ett flertal internationella konferenser. År 2014 blev von Rosen hedersdoktor vid Tartu universitet. För närvarande har han bl. a. pågående samarbeten med Kina, Indien, Estland, Polen, Mexico och USA.


Kontaktinformation

Dietrich von Rosen, professor, Institutionen för energi och teknik, SLU
 dietrich.von.rosen@slu.se, 018-67 20 25