Hållbart kvävegödsel baserad på förnybara resurser

Senast ändrad: 05 november 2021

I detta projekt inleds ett akademiskt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds tekniska högskola och University of Minnesota för att utveckla hållbart kvävegödsel baserad på förnybara resurser. Forskning bedrivs redan på ”grönt kväve” av de inblandade parterna.


Kontaktinformation