Bildanalys som redskap för platsvis ogräsbekämpning

Senast ändrad: 05 november 2021

Detta projekt var ett samarbetsprojekt med Thomas Börjesson (Lantmännen), Mats Söderström (SLU Skara), Niklas Lorén (SIK), Johan Nilsson (SLU Alnarp). Syftet var att utvärdera ett system för platsspecifik ogräsbekämpning där variationer i ogräsförekomst uppskattats med en bildanalysmetod.

Bildanalysmetoden kan hitta och uppskatta mängden ogräs i en bild dels genom att hitta grödraderna och leta efter ogräs mellan raderna, och dels genom att undersöka form och storlek på plantor och blad. Systemet har använts för ogräsbekämpning i Skåne och i Västergötland.


Kontaktinformation