Bildanalys för platsvis ogräsbekämpning i oljeväxter

Senast ändrad: 05 november 2021

Detta projekt är ett samarbetsprojekt med Thomas Börjesson Lantmännen, Mats Söderström SLU Skara, Niklas Lorén SIK, Johan Nilsson SLU Alnarp och syftet är att utveckla och utvärdera ett system för platsvis ogräsbekämpning i raps. Projektet är finansierat av SLF och bygger på det tidigare projektet Bildanalys som redskap för platsvis ogräsbekämpning.


Kontaktinformation