Landanvänding

Senast ändrad: 26 maj 2016

Jordens yta är begränsad och konkurrensen om den hård då både människan och andra arter behöver den för sin överlevnad.

Att använda mark för ett visst ändåmål medför att flera olika kvaliteter kan påverkas:

  • Landytans ekosystemskvalitet förändras, t.ex. hur många olika arter som kan leva inom området
  • Den reflekterar mer eller mindre ljus och innehåller mer eller mindre kol, vilket bägge påverkar klimatet
  • Kvaliteten på jorden
  • Estetiska värden, d.v.s. hur vacker det ser ut

Två olika typer av landanvändning mäts: dels permanenta förändringar (som t.ex. om en skog huggs ner för att bli jordbruksmark), dels temporära förändringar (om området återställs till ursprungligt skick efter användning). I det senare fallet bestäms den totala miljöpåverkan inte bara av hur användningen av landet förändrats utan också av hur länge den alternativa användningen pågår.

Variabel (förkortning)

Species Pool Effect Potential (SPEP)

Aktuella datakällor

Köllner, T., Scecies-pool effect potentials (SPEP) as a yard stick to evaluate land-use impacts on biodiversity


Kontaktinformation