Ekosystemskvalitet

Senast ändrad: 17 april 2011

För ekosystemskvalitet görs en viktning baserad på ämnens ekotoxicitet, påverkan på försurning, övergödning och landanvändning.


Kontaktinformation