Uppgradering biogas med hjälp av aska

Senast ändrad: 05 november 2021

För att kunna använda biogas för bl.a. fordonsdrift krävs att dess metanhalt ökar medan koldioxidhalten minskar. När biogas passerar genom en behållare med aska höjs dess metanhalt samtidigt som koldioxidhalten minskar. Detta sker genom ett antal processer där koldioxiden i gasen tillsammans med kalciumoxiden i askan bildar kalciumkarbonat, d.v.s. kalksten, som slutprodukt. Ett antal projekt syftar till att steg för steg göra processen praktiskt tillämpbar:


Kontaktinformation