Optimerad logistik för biogasproduktion

Senast ändrad: 05 november 2021

Biogas har en unik potential för att minska fossilbränsleberoende och klimatpåverkan från avfall, gödsel och bränsleförsörjning.

Att planera för biogasproduktion är dock en komplex uppgift och nya verktyg för att optimera logistiken behövs, så att fler lönsamma alternativ kan identifieras.

Syftet med detta projekt var att generera kunskap och verktyg som kan förbättra förutsättningarna för ny biogasproduktion. De specifika målen var att förmedla logistikerfarenheter från befintliga anläggningar, att utveckla en optimeringsmodell för strategisk planering, och att applicera modellen på en konkret fallstudie i Enköping (Scandinavian Biogas).

Projektet genomfördes i följande faser: en systematisk kartläggning, modellutveckling och fallstudie där optimerade lösningar togs fram och analyserades. Fallstudieresultat skapar direkt nytta medan generella slutsatser och verktyg kan användas i strategisk planering och fortsatt forskning.

Projektet genomfördes vid SLU, Institutionen för energi och teknik, i samarbete med JTI och Scandinavian Biogas

Slutrapport från projektet finns hos f3 Centre

Projektledare: David Ljungberg

Medarbetare: Alfredo de Toro (SLU), Carina Gunnarsson (JTI

Fakta:

SamarbetspartnerScandinavian Biogas Fuels

Finansiering: Projektet finansieras av f3 Centre (Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels / Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel)