Anslut dig till FRAS nätverk

Senast ändrad: 11 november 2022

FRAS är ett forskningsprogram som drivs 2018-2021. I programmet ingår sex doktorander inom skogsskötsel med frågor relevanta för södra Sverige.

Anslut dig här

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Doktoranderna och forskarna jobbar hårt för att ge sitt bidrag till framtidens skogsskötseln i södra Sverige.
Snart kommer resultaten, missa inte det senaste!


Kontaktinformation