SLU-nyhet

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Publicerad: 14 juli 2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit forskning inom samhällsvetenskap, etik, lagstiftning, växtförädling och djuravel, med ett starkt fokus på tvärvetenskapligt samarbete. Nu har vi sammanställt vår forskning i en slutrapport.

I juni 2009 beslutade styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) att inbjuda förslag till ett forskningsprogram om användning av bioteknik för miljön, och sociala och etiska aspekter av tillämpningen av bioteknik. Ytterligare diskussioner resulterade i en utlysning som hade sitt fokus på jordbruk och livsmedelssystem. Ett förslag från SLU i samverkan med Lunds universitet och KTH gick segrande ur konkurrensen, och 2012 lanserades forskningsprogrammet Mistra Biotech med SLU som värd. Under de åtta åren har mer än 100 forskare varit involverade i Mistra Biotech, antingen genom en anställning finansierad av programmet eller genom någon annan form av samarbete. De flesta av oss har varit anslutna till SLU, men några av oss arbetar vid KTH, Lunds universitet, Roskilde universitet, Uppsala universitet, Köpenhamns universitet eller Göteborgs universitet. 2020 markerar slutet för Mistra Biotech, och det är dags att sammanfatta vår forskning.

Vårt huvudfokus har varit användningen av bioteknik för jordbruk och livsmedelssystem som är hållbara ur ekologiska, etiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Mistra Biotech har varit unikt genom att skapa en plattform för direkta och nära samarbeten under programperioden mellan forskare inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Du kommer att finna vår podcast Shaping our food, en ny utgåva av boken Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling, och alla våra rapporter på www.slu.se/mistrabiotech. Läs eller ladda ner pdf-filen av vår slutrapport här eller skicka din postadress till mistrabiotech@slu.se för att få ett tryckt exemplar.