Ekologisk slaktkyckling

Senast ändrad: 02 november 2023

Är ensilage vägen till minskad förekomst av campylobacter?

Projektansvarig: Helena Wall, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära och skötsel, fågel.

Projektgrupp: Emma Ivarsson (HUV), Kamyar Mogodiniyai Kasmaei (HUV) och Patrik Ellström, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Tidigare studier har visat att mjölksyrabakterier har en dämpande effekt på tillväxt och överlevnad av campylobacter. Ett sätt att ge kycklingen tillgång till mjölksyrabakterier är att ge tillgång till ett ensilerat grovfoder som naturligt innehåller höga halter av mjölksyrabakterier och organiska syror.

Projektet inleds med en ensileringsstudie där olika laktobaciller tillsätts vid ensilering. När ensileringen är klar används pressaft från de olika ensilagen för att utvärdera i vilken omfattning de olika tillsatta laktobacillerna inhiberar campylobacter. Den laktobacill som i ensileringsstudien visar störst förmåga att motverka campylobacter används därefter vid tillverkning av ensilage för utfodring av kycklingar i ett slaktkycklingförsök där alla kycklingar avsiktligt infekteras med campylobacter. 

I infektionsförsöket utvärderas effekten av ensilaget med laktobaciller genom att hälften av kycklingarna ges tillgång till ensilage medan övriga ges annat grovfoder såsom t.ex. hackad lucern. Förekomsten av campylobacter i kycklingarnas träck analyseras regelbundet. Dessutom görs en kartläggning av vilka mikroorganismer som finns i tarmen hos kycklingar som äter ensilage och kycklingar som ges annat grovfoder.

Avslutningsvis genomförs en studie i fält där förekomsten av campylobacter hos kycklingarsom utfodras med ensilage jämförs med grupper som ges annat grovfoder.

Fakta:

Campylobacter är en bakterie som orsakar tarminfektioner med kraftig diarré hos människor. Det är vår vanligaste zoonos och kyckling är den främsta smittkällan. Ekologiska kycklingar är i stor utsträckning bärare av Campylobacter eftersom utevistelsen innebär kontakt med smittkällor. För att undvika att ekologisk kyckling associeras med, och i värsta fall leder till ökat insjuknande bland människor, behövs åtgärder som hämmar bakterien.

Läs mer

Campylobacter på kyckling