Emissioner från arbetsmaskiner

Senast ändrad: 04 april 2017

Forskningen syftar till att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv beräkna kostnaderna för olika sätt att minska emissionerna från traktorer och större arbetsmaskiner i Sverige.

Jord- och skogsbrukets maskiner släpper årligen ut omkring 1 200 000 ton CO2, tillsammans med övriga större arbetsmaskiner inom samhälle och industri släpper de ut cirka 2 800 000 ton CO2 [1] . Jorbruksmaskiner släpper även ut 2 600  ton CO (5 900 för alla arbetsmaskiner), 1 000 (2 200) ton HC, 9 700 (23 700) ton NOX och 470 (1 020) ton PM.

Totalt släpper Sverige ut knappt 64 000 000 ton CO2-ekvivalenter (som även innefattar andra växthusgaser, dock består arbetsmaskinernas växthuseffektspåverkan i stort sett enbart av CO2), 154 000 ton NOX och 174 000 ton flyktiga organiska ämnen (vari HC ingår). Utsläppen från arbetsmaskiner står alltså för en såpass stor andel av de totala utsläppen att det är viktigt att undersöka vilka möjligheter det finns att minska dessa utsläpp.


Kontaktinformation