Häst

Senast ändrad: 04 april 2022

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper.

Vid större mängder prover - kontakta labbet

Från och med 1 september 2019 övergår Husdjursgenetiska laboratoriet till förskottsbetalning för utförandet av genetiska test och härstamningskontroll. Detta gäller samtliga djurslag.

Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro.

Analys och leverans sker efter att betalningen är genomförd. OBS! Ange vår referens "670 Häst" samt hästens namn på meddelanderaden vid betalning. 

Betala beloppet (se prislistan) via

 • Swish till nummer 123 322 23 38, i betalningsmeddelande ange vår referens "670 Häst" samt hästens namn.
 • SLU:s bankgiro: 5050-7920, i betalningsmeddelande ange vår referens "670 Häst" samt hästens namn.

För kunder utanför Sverige: 

Kontoinnehavare: Sveriges Lantbruksuniversitet
Kontonummer (IBAN): SE92 1200 0000 0128 1011 9104
BIC/Swift: DABASESX
Bankadress: Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm, Sweden

Vid frågor, kontakta hgenlab@slu.se

Så gör du

 1. Skicka efter ett provtagningskit genom att fylla i formuläret eller maila till hgenlab@slu.se
 2. Fyll i remissen. Använd gärna pdf-remissen som du kan fylla i på datorn och skriva ut. För vissa raser behöver inte denna remiss fyllas i. Vad som gäller för din hästs ras får du reda på genom din avelsorganisation. 
 3. Ta ett hårprov enligt filmerna eller enligt anvisningarna i dokumentet Hårprov från häst för DNA-analys:  Felmonterade prover medför extra arbete och debiteras därför en extra kostnad.
 4. Skicka prov och remiss till: Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU, Box 7023,750 07 Uppsala.

  Normal handläggningstid är ungefär 10-15 arbetsdagar efter att provet har inkommit till laboratoriet. Observera att handläggningstiden är längre för tester som vidareförmedlas.

 

Härstamningskontroll

Läs mer om härstamningskontroller och varför det behövs

DNA-typning (härstamningskontroll)

 • 850 kr per prov (inkl moms)

Kopior, kompletteringar, felmonterade prover etc

 • 250 kr (inkl moms)

Ärftliga sjukdomar

Beställning av provtagningsmaterial

Instruktioner

Vi utför genetiska tester för följande sjukdomar:

Alla priser inkl moms

WFFS  (Warmblood Fragile Foal Syndrome) - 825 kr

Skeletal Atavism™ (Krumtest) - 1500 kr

Skeletal Atavism™ (Krumtest), kombinerat med härstamningskontroll - 2000 kr

SCID-test - 1000 kr

CA-test - 1000 kr

SCID- och CA-test - 1125 kr

OLWS (OveroLethal White Syndrome)- 825 kr

Myotoni - 825 kr

HWSD (Hoof wall separation disease)- 825 kr

PSSM 1 (Polysaccharide storage myopathy) - 825 kr

MCOA (Multiple Congenital Ocular Anomalies)- 825 kr

 

Följande tester inkluderar en vidareförmedlingsavgift

HYPP (Hyperkalemic Periodic Paralysis) - 1125 kr - Quarter/Quarterkorsning

LFS (Lavender Foal Syndrome ) - 1125 kr - Arab/arabkorsning

Kopior, kompletteringar, felmonterade prover - 250 kr 

SCID- samt CA-test utförs endast tillsammans med identitetskontroll eller härstamningskontroll.
Kontakta laboratoriet om ej listade tester önskas.

WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome)

WFFS är en autosomal recessiv sjukdom. För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

Hos föl med WFFS ses kliniska symptom som exempelvis extremt skör hud som spricker sönder, överrörliga leder och ödem. Föl med WFFS dör eller avlivas kort efter födseln. Det finns också en misstanke om att drabbade foster resorberas eller kastas innan de är fullgångna. WFFS-mutationen är spridd i de flesta varmblodsraser och har rapporterats även i andra raser som till exempel engelska fullblod och knabstruper. Liknande symptom har även registrerats hos kallblod, arab- och quarterhästar men beror troligen på mutationer i andra gener som påverkar bildningen av bindväv.

Skeletal Atavism™ – Krumma föl

Shetlandsponnyer kan ibland födas med missbildade ben, så kallade ”krumma föl”. Benämningen ”krumma föl” kommer av att sjukdomen leder till en onormal böjning av benen på fölen. Drabbade föl utvecklar oftast så pass kraftiga felställningar av benen att de måste avlivas.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har tillsammans med tre utländska forskargrupper tagit fram ett genetiskt test som kan hjälpa uppfödare att identifiera bärare och därmed förhindra att missbildade föl föds. Detta DNA-test finns nu tillgängligt för den som vill testa sina hästar. För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom på sjukdomen.

Mer information om Skeletal Atavism™

SCID (Severe Combined Immunodeficiency)

SCID är en autosomal recessiv sjukdom som drabbar arabiska fullbod (samt arabkorsningar). Drabbade föl föds utan immunförsvar och dör i ung ålder av infektioner, oftast inom 4-6 månader.

För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

CA (Equine Cerebellar Abiotrophy)

CA är en autosomal recessiv sjukdom som främst drabbar arabiska fullbod. Det är en neurologisk sjukdom som orsakar död av neuroner i lillhjärnan. Fölen verkar normala vid födseln, men utvecklar tidigt symptom som huvudskakningar och balansstörningar. Det finns idag inget botemedel mot sjukdomen.

För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

OLWS (Overo Lethal White Syndrome)

OLWS är en autosomal recessiv genetisk defekt associerad till färgen frame-overo men som även har påvisats hos tobiano/overo-skäckar samt helfärgade hästar. Drabbade föl föds till synes helt normala, men med en vit eller nästan vit hårrem och blå ögon. De har dock en dysfunktionell grovtarm och visar bara några timmar efter födseln tecken på kolik. Fölen dör av sig själva inom något dygn, men eftersom sjukdomen är mycket smärtsam avlivas de så snart de har diagnosticerats.

För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

Myotoni (Kongenital myotoni)

Kongenital myotoni är en autosomal recessiv sjukdom som drabbar New Forest. Sjukdomen medför att musklerna slappnar av långsammare än normalt och blir stela när de ansträngs efter vila.

För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

HWSD (Hoof Wall Separation Disease)

HWSD är en autosomal recessiv sjukdom som drabbar Connemara. Drabbade föl föds med en försvagad hovvägg vilket leder till hovväggsavlossning. Sjukdomen orsakar svår smärta och då det inte finns något botemedel leder den oftast till avlivningFör att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

PSSM1 (Polysaccharide Storage Myopathy)

PSSM1 är en autosomal dominant muskelsjukdom som drabbar flera raser. På grund av en onormal glykogenlagring i musklerna uppvisar drabbade hästar symtom så som korsförlamning, rörelsestörningar, muskelstelhet och svettningar. Då anlaget är dominant räcker det med ett anlag för att hästen ska uppvisa symtom.

MCOA (Multiple Congenital Ocular Anomalies)/Silveranlag

Ögonsjukdomen MCOA och färgen silver orsakas av samma genförändring. Anlaget orsakar flera olika typer av missbildningar i ögat. Graden av förändring påverkas av om hästen är heterozygot (ett anlag) eller homozygot (dubbelt anlag). Heterozygota för mutationen uppvisar nästan alltid en mildare form av sjukdomen medan de som är homozygota för silveranlaget är värre drabbade med kraftig synnedsättning eller blindhet. Vissa färger (t.ex. fux) avslöjar inte om en häst är bärare av silveranlaget, då silverfärgen endast uttrycks på svart pigment.

HYPP (Hyperkalemic Periodic Paralysis)

Hypp är en muskelsjukdom med dominant nedärvning som drabbar Quarter. Hästar med HYPP är överkänsliga mot kalium. Blir kaliumnivåerna i blodet för höga kan hästen uppvisa symtom som kramper och förlamning vilket kan leda till hjärtstillestånd. Då anlaget är dominant räcker det med ett anlag för att hästen ska uppvisa symtom.

LFS (Lavender Foal Syndrome)

LFS är en autosomal recessiv sjukdom som drabbar arabiska fullbod (samt arabkorsningar). Föl med LFS föds svaga, med svårigheter att resa sig och uppvisar krampliknande anfall där ben, nacke och rygg sträcks ut. De har typiskt sett en utspädd pälsfärg. Fölen dör eller får avlivas kort efter födseln då det inte finns något botemedel.

För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom.

 

 

Färgtester

Hästens färger påverkas av flera ärftliga faktorer. Genetiskt är alla hästar i grunden svarta eller röda (fux). Den bruna färgen skapas när en genetisk modifierare, agouti-genen, verkar på den svarta färgen. Alla andra färger skapas genom att ytterligare gener utövar effekt på dessa grundfärger. Majoriteten av hästens färger kan bestämmas genom fenotypen (utseendet), men ibland kan genetiska tester hjälpa till att definiera svårtolkade färger eller för att ta reda på möjliga färger på hästens avkommor.

Vi utför följande tester: 

Alla priser inklusive moms

Instruktioner

Beställning av provtagningsmaterial

 

Fux/svart  - 575 kr

Agouti - 575 kr

Gul - 575 kr

Kombinerat färgtest häst; Agouti, Fux och Gul - 1150 kr

Silver - se MCOA under sjukdomstester.

 

Följande tester inkluderar en vidareförmedlingsavgift

Tobianoskäck - 825 kr - flera raser

Bukskäck/Splashed white - 825 kr - flera raser  

Konstantskimmel - 1125 kr - flera raser. Markörtest. OBS för test för konstantskimmel krävs:
- Hårprov från hästen samt hårprov från minst en förälder
- Foto i färg på hästen
- Stamtavla i tre generationer med färg och tecken angivna

Avblekbar skimmel - 825 kr - flera raser

Black - 825 kr - flera raser​

Mushroom – 825 kr - Shetlandsponny 

 

Kopior, kompletteringar, felmonterade prover - 250 kr

Fler färgtester hittar du under fliken "Övriga tester - vidareförmedling"

Fux/svart (E)

Färgen fux karaktäriseras av total avsaknad av svarta hår och endast rött pigment kan bildas. Anlaget är recessivt och hästen måste bära två alleler (ee) av genen för att bli fux (röd grundfärg). Hästar med svart grundfärg måste bära åtminstone en kopia av den dominanta E-allelen. En häst som bär två kopior av E-allelen kan aldrig producera fuxfärgade avkommor, oavsett färg på partnern. Däremot kan en häst som är heterozygot (Ee) ge fuxfärgade avkommor. Två fuxar (ee) som paras med varandra kommer alltid att producera fuxfärgade avkommor.

Agouti (A)

Agouti-genen kontrollerar distributionen av svart pigment. Den dominanta allelen A begränsar det svarta pigmented till man, svans, nedre delen av benen samt öronspetsarna. Detta medför att det underliggande röda pigmentet framträder på kroppen och skapar färgen brun. Den recessiva allelen a distribuerar svart färg jämt över hästens kropp. För att en häst ska bli svart krävs att den är homozygot för både a-allelen och bärare av E-allelen (se fux/svart).

Gul (Cr)

Det gula anlaget bleker rött pigment, medan det har mindre effekt på svart pigment. "Blekningen" syns starkare på man och svans. En kopia av allelen, Cr, bleker därför en fux till isabell, en brun häst till gulbrun och en svart häst till gulsvart. Två kopior av allelen (Cr/Cr) bleker både rött och svart pigment och hästen får färgen blåögd gräddvit, på engelska kallad "Blue-Eyed Cream (BEC). Dessa hästar för vidare gulanlaget till alla sina avkommor.

Silver (Z)

Silveranlaget är dominant och bleker svart pigment, men har ingen effekt på rött pigment. En fux kan därför vara anlagsbärare för silver utan att det syns. En silversvart häst blir chokladfärgad, ofta apelkastad, med vitfärgad man och svans. En silverbrun häst blir rödaktigt kastanjebrun och har gråa ben med gråaktigt färgad man och svans. Silverbruna hästar misstas ibland för att vara mörkfuxar och kallades för läderfuxar. Färgen kan också kombineras med alla andra färger, men hästen får oftast en silverfärgad man och svans. Silveranlaget är sammankopplat med den ärftliga ögonsjukdomen MCOA (Multiple Congenital Ocular Anomalies). Hästar som är homozygota för anlaget riskerar allvarlig synnedsättning eller blindhet.

Tobianoskäck

Skäckfärg hos häst bestäms av mutationer i en rad olika gener och ger skäckvarianter såsom tobiano, overo, sabino, bukskäck samt stora vita tecken. Anlaget för tobianoskäck (To) är dominant och karaktäriseras av tydligt avgränsade stora vita eller färgade fält, samt vita ben. Huden är rosa under den vita pälsen. Då anlaget är dominant kommer en homozygot tobianoskäckfärgad häst (To/To) alltid att ge tobianoskäckfärgad avkomma.

Bukskäck/Splashed white

Skäckfärg hos häst bestäms av mutationer i en rad olika gener och ger skäckvarianter såsom tobiano, overo, sabino, bukskäck samt stora vita tecken. Bukskäck/splashed white är ett dominant anlag som ofta karaktäriseras av lyckta, höga strumpor, bukfläck och i vissa fall blå ögon. Det fenotypiska uttrycket varierar dock stort då olika kombinationer av bukskäcksgener och andra gener ger olika stor grad av ”vithet”. Vissa genkombinationer kan vara letala och hästar med splashed white är ibland döva.

Konstantskimmel

En konstantskimmel är stickelhårig men har kvar det mesta av sin grundfärg på huvud, ben och svans. Då färgen skiftar i utseende mellan vinter och sommar kallas de ibland för färgväxlare. Anlaget följer en dominant nedärvning men den orsakande mutationen har ännu inte hittats och testet är ett markörtest. 
OBS för test för konstantskimmel krävs:
- Hårprov från hästen samt hårprov från minst en förälder
- Foto i färg på hästen
- Stamtavla i tre generationer med färg och tecken angivna

Avblekbar skimmel (G)

Gråanlaget (G) är dominant och orsakar progressiv depigmentering av hårremmen. Hästar som bär på anlaget är oftast helt vita vid en ålder av 6-8 år. Anlaget verkar på alla färger och hästar som är homozygota (GG) för genen kommer endast att kunna producera skimmelfärgade avkommor. En avblekbar skimmel har alltid minst en förälder med samma färg.

Prestationstester

DNA-testet SynchroGait baseras på en vetenskaplig studie där forskare från bland annat SLU och Uppsala universitet har identifierat en genvariant som har stor påverkan på hästars rörelsemönster och koordinationsförmåga. Testet kan användas för att förutsäga förutsättningar för snabb trav hos varmblodstravare och kallblodtravare. Samma test kan dessutom användas på islandshästar där det ger information om hästen har genetiska förutsättningar att bli fyr- eller femgångare.

Mer information om SynchroGait 

Som medlem i ASVT eller Sleipner får du 5% rabatt på testet. För att få rabatten skriver du ditt medlemsnummer i rutan för "övrigt" på beställningsformuläret.

Test Synchrogait ®

 • 3625 kr (inkl moms)
 • Inkl identitetskontroll

Kopior, kompletteringar felmonterade prover - 250 kr (inkl moms)

Instruktioner

Beställning av provtagningsmaterial


Kontaktinformation

Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU
hgenlab@slu.se, 018-67 28 04
Telefontid: mån-fre kl. 10-11