Forskning vid avdelningen för bioinformatik

Senast ändrad: 29 maj 2020

I vår bioinformatiska forskning kombinerar vi datavetenskap, statistik, matematik och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data.

Bioinformatiken är avgörande för analyser av data från sekvensering av olika arters genom och när transkriptom (vilka gener är aktiva och hur aktiva de är) och mikrobiom (alla mikroorganismer i en viss miljö) studeras.

Andra viktiga delar av vår verksamhet i bioinformatik är utveckling och hantering av databaser, där vi också deltar i nationella och internationella infrastrukturer och projekt.

Vi arbetar med att organisera, strukturera, lagra och analysera stora mängder data som idag produceras av ”High Throughput” teknologier. Vi analyserar och organiserar information från projekt som arbetar med virus, bakterier, nematoder, växter, vilda djur, husdjur och människors genetik.


Kontaktinformation

Erik Bongcam Rudloff, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
erik.bongcam@slu.se 018-67 21 21