Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig vegetationsekologi

Skogsvegetationsekologienheten är inriktad på att förstå hur växter interagerar med sina biotiska och abiotiska miljöer, och konsekvenserna av dessa interaktioner för viktiga ekosystemegenskaper som biologisk mångfald, produktivitet och ekosystems funktion.

fältundersökning
Clydecia fältundersökning
Berg Birch

Det övergripande målet för vår forskning är att förbättra förståelsen för hur skogens växter interagerar med varandra och sin biotiska och abiotiska miljö. Centralt för detta arbete är ämnen som:

 • Biodiversitet och ekosystemfunktion
 • Hållbar förvaltning
 • Klimatförändringar
 • Kväve- och kolcykeln
 • Skogsföryngring
 • Störningsfaktorer, inklusive brand
 • Växt-växt konkurrens
 • Växt-mark interaktioner
 • Växt-svamp interaktioner
 • Växters funktionella egenskaper
 • Växtnäring, begränsningar och effektivitet

Vår forskning syftar till att integrera dessa teman så mycket som möjligt, för att bättre förstå hur skogssamhällets struktur är kopplat till viktiga ekosystemprocesser. Vi strävar mot att lösa frågor som är viktiga för samhället. Det gäller så väl bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemens funktion, som skogens motståndskraft som svar på klimatförändringar och en hållbar användning av skogsresurser.

Enheten har ett starkt fokus på analyser av ekologiska gradienter över tid och rum. Vi använder oss av skogliga kronosekvenser, höjdgradienter eller gradienter som uppstår efter naturliga eller antropogena störningar som skogsbränder, gödsling och skogsvårdsinsatser.

Vi använder också fält- och växthusexperiment och laboratorie-inkubatorer som primära forskningsverktyg.

Huvuddelen av enhetens arbete är fokuserat på den boreala skogen och subarktiska landskap i Sverige, men inkluderar även forskningsaktiviteter över hela världen, t.ex. i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien.

Enheten strävar efter en mångsidig och inkluderande forskningsmiljö som producerar forskning av högsta regionala och globala kvalitet.

Publicerad: 21 april 2023 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se

Kontakt

Michael Gundale, Professor
Department of Forest Ecology and Management, Department of Forest Ecology and Management, joint staff

michael.gundale@slu.se+46907868427

Postal address:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå

Visiting address: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Loading…