Hoppa till huvudinnehåll

Skogslandskapets biogeokemi

Forskningen inriktas huvudsakligen mot hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i, från och mellan skog, myr, vatten och atmosfär.

En viktig del i vår forskning är att studera processer, transporter och interaktioner i, över och mellan gränsskikten mark/vatten/atmosfär. Både den grundläggande och tillämpade forskningen syftar till att öka vår förståelse för hur naturliga och mänskligt styrda förändringar i klimat och markanvändning påverkar de biogeokemiska kretsloppen i skogs-, myr- och akvatiska ekosystem. En viktig del av ämnesområdets forsknings- och undervisningsverksamhet baseras på skogsfakultetens fältforskningsinfrastruktur som bland annat inkluderar unik instrumentering, långtidsövervakning och experiment på landskapsskala. 

Utbildning

Utbildning i Krycklan

Publikation

Skog

Lab

biogeokemi lab
Publicerad: 21 april 2023 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…