Mer läsning

Senast ändrad: 12 december 2022

Dokumentationen angående torvkartor förklarar hur kartorna beräknats och hur de kan tolkas. Därtill finns också en produktbeskrivning och en teknisk beskrivning av kartorna.

 OBS! länkarna ska ändras till rätt dokument!

För den som vill läsa mer om metoden som använts för att ta fram kartorna och en djupare utvärdering av kartornas kvalitet:

Ågren, A. M., Hasselquist, E. M., Stendahl, J., Nilsson, M. B., and Paul, S. S. (2022) Delineating the distribution of mineral and peat soils at the landscape scale in northern boreal regions, SOIL, 8, 1-17, https://doi.org/10.5194/soil-8-733-2022.

Då torvkartan bygger på markfuktighetskartan kan det även vara intressent att läsa hur den tagits fram: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121003608


Kontaktinformation