Mer läsning

Senast ändrad: 05 februari 2023

För den som vill läsa mer om hur dikeskartorna kan användas i skogsbruket och den forskning som ligger till grund för kartorna finns här länkar till ett antal artiklar.

 

Metodbeskrivningen av kartorna finns beskriven i artikeln

 

Andra artiklar som använder kartorna finns här:

 

Diken och vattendrag har länge saknats från dagens kartor men med ny teknik kan vi hitta dem igen

 

 

 

 

 

Video


Kontaktinformation