Flödesmätningar

Senast ändrad: 05 december 2022

Inom Krycklan övervakas flödet kontinueligt vid flera av våra provtagningsstationer. På denna sida kan du se den senaste flödesdatan i realtid från ett urval av dessa stationer.


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Professor i skogslandskapets biogeokemi 
Institution för skogens ekologi och skötsel, SLU
Hjalmar.Laudon@slu.se, (arbete) 090 786 85 84, (hem) 0935 401 81, 070-560 66 25