Här finns kartorna

Senast ändrad: 29 mars 2023

Torvkartan finns nu för hela landet utom i några kustområden där den inte går att ta fram och i några fjällområden som inte var laserscannade när den utvecklades. Detta har skett genom ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Formas och Naturvårdsverket.

Då filerna över torvkartan är stora (totalt 46GB), kan det vara enklast att titta på kartorna online. Kartorna finns i skogsdatalabbets kartportal Nationellt Skogsdatalabb - Betaversion (skogsstyrelsen.se)  och i Skogsstyrelsen öppna kartor Kartor (skogsstyrelsen.se).

Du kan också lägga till kartorna i eget GIS genom att använda skogsdatalabbets geodatatjänster

Skogsdatalabbets geodatatjänster

För att använda tjänsterna behöver du ett användarkonto som du kan beställa här

Skaffa användarkonto - Skogsstyrelsen

 

REST

Torvkartan:

https://geodata.skogsstyrelsen.se/arcgis/rest/services/Skogsdatalabbet/Torvkarta_1_0/ImageServer

 

WMS

Torvkartan:

https://geodata.skogsstyrelsen.se/arcgis/services/Skogsdatalabbet/Torvkarta_1_0/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

För den som vill ladda ner kartan i eget GIS går Organiska lagrets tjocklek och Klassificerade torvkartan att ladda ner via följande verktyg:

  • Kartorna finns att ladda ner via skogsdatalabbets filserver på SLU. (länk till http://193.10.102.93:5000/fsdownload/PPqHZo3fk/Skogsdatalab_free).
  • Kartorna finns att ladda ner via  skogsdatalabbets FTP på skogsstyrelssen:
    • Adress: ftps://ftpsks.skogsstyrelsen.se
    • Användarnamn: skogsdatalabbet
    • Lösenord: 9RLuQ*2vzr
  • För att ladda ner data rekommendera att du använder en FTP-klient, såsom Filezilla eller WinSCP
  • Anställda och studenter vid 29 universitet och högskolor kan också ladda ner kartorna via SLU:s nerladdningstjänst GET (denna tjänst aktiveras först i slutet på januari 2024)

 

Beskrivningar av kartorna

Dokumentationen angående torvkartor förklarar hur kartorna beräknats och hur de kan tolkas. Därtill finns också en produktbeskrivning och en teknisk beskrivning av kartorna.


Kontaktinformation

Kontaktinformation

Anneli Ågren 
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon: +46907868365, +46727144792
E-post: anneli.agren@slu.se