Miljöanalys

Senast ändrad: 16 oktober 2017
Back_300x300_fotograf_okand.jpg

SLU bedriver fortlöpande miljöanalys på uppdrag av regeringen. Det innebär att SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter för att analysera miljöutvecklingen. SLU bistår också myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut på en rad områden.


Kontaktinformation
Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se