Hoppa till huvudinnehåll

Skogslandskapets klimateffekter

Växthusgasutbyte mellan den borala biomen och atmosfären

Det boreala biomet är en viktig komponent i den globala kolcykeln och därför ett nyckelelement i nationella och internationella politiska ramverk för hantering av klimatförändringarna. Nuvarande uppskattningar av det boreala biomets roll som kolsänka respektive kolkälla och hur det svarar på klimatförändringar och skogsbruk är dock fortfarande osäkra. Därför måste vi förbättra vår förståelse för utbytet av koldioxid och andra växthusgaser mellan biosfären och atmosfären och det vilket kräver omfattande empiriska data med långa tidsserier och från så stora områden som möjligt. Detta får vi tillgång till via ett omfattande nätverk av fluxmätare och miljöövervakningsstationer, läs mer under infrastrukturer.

Matthias Peichl, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
matthias.peichl@slu.se, 090 786 8463

Publicerad: 05 juni 2023 - Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se
Loading…