Evidensbaserad praktik – vad är det?

Senast ändrad: 13 januari 2023
Vit alpacka som matas

Att erbjuda naturvistelser som friskvård utifrån det nuvarande evidensläget är inga problem. Deltagarna kommer ju till verksamheten för att de valt det själva, och får själva ta ansvar för eventuella efterverkningar (biverkningar av naturvistelser betraktas som mycket ovanliga).

Det är inte lika lätt att få lov att föra in naturhälsoperspektivet i en professionell vård- eller omsorgsmiljö. Men det finns lösningar på det också. Man kan exempelvis stödja sig mot Socialstyrelsens riktlinjer kring evidensbaserad praktik.

Inom den evidensbaserade praktiken väger man samman en individs behov, önskemål och förutsättningar med bästa möjliga kunskapsläge (evidens) och utförarens professionella erfarenheter. Men det är den enskilda deltagarens önskemål som väger tyngst när man planerar en insats. Efter att den planerats och genomförts följer man upp och utvärderar enligt vissa kriterier. Allt ska redovisas öppet.

Den här möjligheten finns eftersom det – även för Socialstyrelsen – är tydligt att enbart evidens inte alltid räcker som underlag när det gäller att ge bästa möjliga hjälp till enskilda individer.

Läs mer om evidensbaserad praktik här

/Text: Åsa Ottosson


Kontaktinformation