Lästips

Senast ändrad: 13 januari 2023

Läs mer här om hur djur- och natur påverkar människors hälsa.

Kompendier

 • Ottosson, J. Naturens betydelse i en livskris (Stad&Land,148, 1997)
 • Sahlin, E. & Larsson, E-L. Människan och naturen – några teorier om naturens påverkan på vår hälsa och livskvalitet (Göteborgs botaniska trädgård 2016)

Böcker

 • Barton, J. m fl. Green exercise (Routledge, 2016)
 • Camacho David BR, Rimåler Sanne, Ehlers Robert S. Green Therapy – A book about nature-based psychotherapy. Forlaget Mellemgaard (2021)
 • Coleman, M. Awake in the wild (New World Library 2006). 
 • Fine, A. H., 2019. Handbook on Animal-Assisted Therapy. Foundations and Guidelines for Animal-Assisted Interventions. 5th edition. Elsevier.
 • Gallis Christos, Shin Won Sop (Ed) Forests for Public Health I. Cambridge Scholars Publishing, UK (2020)
 • Geddes, L. Chasing the sun. The new science of sunlight and how it shapes our bodies and minds (Profile books 2019)
 • Huppertz, M. & Schatanek, V. Mindfulness in nature (2017)
 • Kotte Dieter, Li Qing, Shin Won Sop, Michalsen Andreas. International Handbook of Forest Therapy. Cambride Scholars Publishing UK. (2019)
 • Larsson, E-L (red.) Gröna rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa (Studentlitteratur 2020)
 • Li, Q. Shinrin-yoku. bli friskare & lyckligare med natur- & skogsterapi (Mima förlag, 2018)
 • Miyazaki, Y. Shinrin-yoku. Bli lugn och harmonisk med natur- och skogsterapi. (Tukan förlag, 2018)
 • Nichols, W. J. Blue Mind (Little, Brown and Company 2014)
 • Gallagher, W. Rapt – attention and the fokused life (The Penguin Press 2009).
 • Louv, R. Last child in the woods: saving our children from nature-deficit disorder (Algonquin books 2008). The nature principle (Algonquin books 2012).
 • Ottosson, M, Ottosson, Å. Närmare naturen. Vetenskap och vetskap om varför vi når bra därute (Bonnier Fakta 2020)
 • Ottosson, M, Ottosson, Å. Lugn av naturen (Votum 2013)
 • Ottosson, Å, Grahn, P, m fl. Trädgårdsterapi – att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning (Bonnier Existens 2010).
 • Ottosson, M, Ottosson, Å. Naturkraft – om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter (Wahlström & Widstrand 2006)
 • Selhub, E M & Logan, A C. Your brain on nature (Wiley 2012)
 • Thurfjell, D. Granskogsfolk: hur naturen blev svenskarnas religion (Norstedts, 2020)
 • Uddenberg, N. Det stora sammanhanget – moderna svenskars syn på människans plats i naturen (B Nya Doxa, 1995)
 • Uvnäs Moberg, K. Lugn och beröring – oxytocinets läkande verkan i kroppen(Natur & kultur 2000). 
 • Uvnäs Moberg, K. Närhetens hormon – oxytocinets roll i relationer (NoK 2009).
 • Van den Bosch, M. & Bird, W. (red.) Oxford Textbook of Nature and Public Health (Oxford University Press, 2018)
 • Williams, F. The nature fix (W.W. Norton & company, 2017)

Kontaktinformation