Naturhälsokartan

Senast ändrad: 14 januari 2022

Naturhälsokartan är en karttjänst utvecklad i Västerbotten och Österbotten, där man kan hitta hälsofrämjande områden i landskapet. Där kan man ge feedback på hur hälsofrämjande en plats är och ange hur man mår när man besökt den.

Tanken med karttjänsten är att besökare i naturområden ska kunna ge feedback på naturområden, mäta sitt eget välmående och få information om hälsofrämjande naturområden. Den primära målgruppen för karttjänsten är naturföretagare och deras kunder.  Karttjänsten ska ge feedback till naturföretagaren om kundernas upplevelser av naturområden. Till karttjänstens målgrupp hör även en natur- och hälsointresserad allmänhet samt kommuner, skogsbruk och andra exploatörer som kan använda materialet i karttjänsten som ett planeringsunderlag.

Kartan kan användas för att hitta platser i naturen som kan ge positiva upplevelser samt stöda hälsa och välmående, t.ex. tysta och lättillgängliga platser vid havet eller i skogen. Hälsans karta-analysen ska synas i karttjänsten som ett lager som kan tändas och släckas.

Målsättningen är att företagare, företagares kunder och allmänheten ska kunna göra iakttagelser och värdera de platser i naturen som de upplever som hälsofrämjande (eller inte) samt lägga till dessa till kartan i karttjänsten. Karttjänsten ska kunna hjälpa naturföretagare att utveckla sina tjänster och få feedback. Den ska även fungera så att människor som rör sig i naturen ska kunna tipsa varandra om vilka områden de upplever som hälsofrämjande.

Hur karttjänsten fungerar:

  • Karttjänsten fungerar både i webbläsare och som en mobilanpassad webb-applikation
  • Karttjänsten ger användaren ett stöd att orientera sig. Det finns bakgrundskartor i form av terrängkarta och flygfoto.
  • I karttjänsten kan lager med geografisk information läggas upp och visas för den som besöker tjänsten via webbläsare eller mobiltelefon, exempelvis lagren från kartanalysen Hälsans karta samt andra lager som är intressanta för natur och hälsa.
  • Användare kan lämna emojis som beskriver sinnesstämning samt beskrivningar av naturen. Dessa läggs till på kartan vid den plats man befinner sig på. Via det geografiska läget på emojin och beskrivningarna kan man se vad besökaren upplever som i sin tur kan användas som feedback för naturföretagare samt fungera som tips till andra användare om var hälsofrämjande områden finns.
  • Emojis och beskrivningar kan ”taggas” på varje enskilt företag via QR-koder så att den enskilde företagaren kan se hur just dennes kunder upplevt naturen kring dem.

Kontaktinformation