NATUREACH - Online Datainsamling och uppladdning

Senast ändrad: 26 april 2024

NATUREACH SURVEY APP

  • CLIENT LOGIN
    Online-enkäter och dagböcker för klienter (interventionsdeltagare)


  • ADMIN LOGIN
    Rapportering och uppladdning av data online för kontaktpersoner/administratörer i varje klientgrupp

 

MANUALER 

NATUREACH SURVEY APP MANUAL CLIENT

NATUREACH SURVEY APP MANUAL ADMIN


Kontaktinformation