Skogsbad i Cancerrehabilitering

Senast ändrad: 23 februari 2024

Syftet med studien är att utvärdera om skogsbad i grupp kan ha en plats i cancerrehabilitering.


Kontaktinformation