Nordic NaBS-projektet (1/2019–4/2022)

Senast ändrad: 01 mars 2023

Projektet stödde entreprenörer i att utveckla affärs- och tjänstemodeller som lämpar sig för nordliga förhållanden. Sådana modeller inkluderar Green Care i Finland och Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Sverige. Nordic NaBS syftade också till att stärka affärsmöjligheterna under lågsäsong för entreprenörer inom naturresurs- och turismindustrin. Affärs- och servicemodeller skapades i samarbete med naturbaserade tjänste företagare och aktörer inom sociala- hälso- och sjukvårds-, och pedogogiska sektorn. I Finland var verksamheten förlagd till regionerna Lappland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. I Sverige var verksamheten förlagd till regionerna Norrbotten och Västerbotten.


Kontaktinformation