Hälsomätningar

Senast ändrad: 25 oktober 2021
Foto på människor vid skogskantad sjö

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Rubrik

Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text

Rubrik

Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text

Populärvetenskapliga publikationer

Gentin S, Chondromatidou, AM, Pitkänen K, Dolling A, Prästholm S, Palsdottir AM 2018. Defining nature-based integration. Perspectives and practices from the Nordic countries. Reports of the Finnish environment institute 16.

Pitkänen K, Gentin S, Dolling A, Pálsdóttir AM, Præstholm S, Figari H, Chondromatidou AM, Riki A. 2018. Nature based integration. A solution for immigrant integration in Nordic countries.

Lundell Y, Dolling A, Nordström E-M, Skärbäck E, Stoltz J, Annerstedt van den Bosch M, Grahn P. 2015. Rehabiliteringsskog och virkesproduktion – Går de att kombinera? Fakta Skog, nr 6

Lundell Y och Dolling A. 2010. Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Fakta Skog nr 13 

 


Kontaktinformation