Framtidens åkerböna för mat och foder

Senast ändrad: 05 september 2019
Kort om projektet

Sverige liksom Europa är idag beroende av importerad soja för att tillgodose behoven av vegetabiliskt protein vilket i hög grad används till foder.  Vårt mål är att möta Sveriges behov av protein-baserade livsmedels- och foderprodukter genom att öka närodlad produktion av hög-kvalitativa proteingrödor. Åkerböna (Vicia faba) är en av de baljväxter som har hög proteinhalt och redan odlas i Sverige idag, men endast på max 3% av åkerarealen i vissa delar, och förädlingsaktiviteter på denna gröda har saknats sedan 1990-talet. 

I detta SLU Grogrund-projekt kommer vi initiera ett förädlingsprogram på åkerböna och utveckla nya tekniker för att förbättra egenskaper hos grödan för både foder och livsmedel i Sverige. Projektet kommer också att studera specifika kvalitetsegenskaper som är av intresse för utvecklingen av nya hälsosamma och goda livsmedelsprodukter baserade på åkerböna. Nya sorter av åkerböna anpassade för livsmedelsprodukter kommer ge ett ökat ekonomiskt värde för lantbrukaren genom diversifieringen av denna gröda från att huvudsakligen användas till foder som nu, medan nya foder-sorter kommer syfta till att öka arealerna för foder-produktion.

Projektaktiviteterna kommer inkludera utveckling av ett förädlingsprogram som initialt baseras på de bästa tillgängliga kommersiella sorterna. Genotyper av åkerböna från olika delar av världen med egenskaper som är av intresse för en svensk kontext kommer samlas för att utgöra en genpool för forskningen och från vilken nya kandidater för förädlingsprogrammet kan identifieras. Denna samling av genotyper kommer fenotypas och genotypas för att utveckla genomiska förädlingsverktyg och göra förädlingen på åkerböna mer effektiv på lång sikt. Transkriptomik och metabolomik på frön under utveckling kommer användas tillsammans med sensorisk smakprofilering i syfte att identifiera egenskaper som är viktiga för att kunna använda åkerböna i livsmedelssyfte, bland annat till grönskördade bönor.

Åkerböna. Foto.
Foto: Åsa Grimberg
Åkerböna i växthus. Foto.
Foto: Åsa Grimberg
Torkade bönor. Foto.
Foto: Åsa Grimberg
Inslag i media

Se filmen "Åkerböna framtidens proteingröda" som publicerats på Lantbruksnytt. Projektkoordinator Åsa Grimberg intervjuas.

I nyhetsbrevet AGFO weekly från den 13 juni 2019, intervjuas bland annat Åsa Grimberg och Eva Johansson om "Detta hindrar ett svenskt proteinskifte".

I tidningen Cerealia nr 1 2019 återfinns en artikel med rubriken "På jakt efter den perfekta åkerbönan".

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Åsa Grimberg, forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
asa.grimberg@slu.se, 040-41 55 41

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se