Framtidens åkerböna för mat och foder - fas 1

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Projektet är avslutat.

Kort om projektet

Sverige liksom Europa är idag beroende av importerad soja för att tillgodose behoven av vegetabiliskt protein vilket i hög grad används till foder.  Vårt mål är att möta Sveriges behov av protein-baserade livsmedels- och foderprodukter genom att öka närodlad produktion av hög-kvalitativa proteingrödor. Åkerböna (Vicia faba) är en av de baljväxter som har hög proteinhalt och redan odlas i Sverige idag, men endast på max 3% av åkerarealen i vissa delar, och förädlingsaktiviteter på denna gröda har saknats sedan 1990-talet. 

I detta SLU Grogrund-projekt kommer vi initiera ett förädlingsprogram på åkerböna och utveckla nya tekniker för att förbättra egenskaper hos grödan för både foder och livsmedel i Sverige. Projektet kommer också att studera specifika kvalitetsegenskaper som är av intresse för utvecklingen av nya hälsosamma och goda livsmedelsprodukter baserade på åkerböna. Nya sorter av åkerböna anpassade för livsmedelsprodukter kommer ge ett ökat ekonomiskt värde för lantbrukaren genom diversifieringen av denna gröda från att huvudsakligen användas till foder som nu, medan nya foder-sorter kommer syfta till att öka arealerna för foder-produktion.

Projektaktiviteterna kommer inkludera utveckling av ett förädlingsprogram som initialt baseras på de bästa tillgängliga kommersiella sorterna. Genotyper av åkerböna från olika delar av världen med egenskaper som är av intresse för en svensk kontext kommer samlas för att utgöra en genpool för forskningen och från vilken nya kandidater för förädlingsprogrammet kan identifieras. Denna samling av genotyper kommer fenotypas och genotypas för att utveckla genomiska förädlingsverktyg och göra förädlingen på åkerböna mer effektiv på lång sikt. Transkriptomik och metabolomik på frön under utveckling kommer användas tillsammans med sensorisk smakprofilering i syfte att identifiera egenskaper som är viktiga för att kunna använda åkerböna i livsmedelssyfte, bland annat till grönskördade bönor.

Slutkonferens

Projektet anordnar en slutkonferens 2 juni 2022.

Inslag i media

Projektkoordinator Åsa Grimberg intervjuas i Lantbruksnytt. Ljus framtid för åkerbönan.

Vetenskapsradion hade den 13 oktober 2020 ett inslag om "Fattigmaten kan bli framtidens proteingröda". Projektkoordinator Åsa Grimberg medverkar.

Tidningen Råd&Rön skriver en artikel om "Här växer framtidens färs". Artikeln publicerades den 21 september 2020 och från SLU intervjuas projektkoordinator Åsa Grimberg.

I Vetenskapsradion den 31 augusti intervjuas Åsa Grimberg, rubriken är  "Åkerbönan ska bli bättre mat för människor"

I Odla med P1:s sändning den 31 augusti finns det ett inslag som handlar om projektet "Framtidens åkerböna för mat och foder". Inslaget börjar 14:03 minuter in i sändningen.

Se filmen "Åkerböna framtidens proteingröda" som publicerats på Lantbruksnytt. Projektkoordinator Åsa Grimberg intervjuas.

I nyhetsbrevet AGFO weekly från den 13 juni 2019, intervjuas bland annat Åsa Grimberg och Eva Johansson om "Detta hindrar ett svenskt proteinskifte".

I tidningen Cerealia nr 1 2019 återfinns en artikel med rubriken "På jakt efter den perfekta åkerbönan".

Film om projektet

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Åsa Grimberg, forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
asa.grimberg@slu.se, 070-277 79 64