Klimatstabilt vete: förädling av robust och högkvalitativt vete för ökad livsmedelsförsörjning

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Projektet kommer att utveckla nya vetesorter med ökad förmåga att avkasta bra och generera bra bakningsegenskaper i ett föränderligt klimat för ökad livsmedelsförsörjning i Sverige. För att lyckas med detta, behövs nya selekteringsmetoder för förädling av vetets kvalitet, samt nya kostnadseffektiva och snabba metoder för bestämning av bakningskvalitet.

Vete är Sveriges och världens mest odlade spannmålsgröda. År 2017 höll endast en bråkdel av det svenska vetet godkänd bakningskvalitet på grund av regn och kyla och år 2018 var avkastningen bedrövlig till följd av torka och värme. Det ledde till ökad import och inkomstbortfall för bönderna.

Lantmännen, Lilla Harrie Valskvarn och SLU kommer att samarbeta genom att dela växtmaterial, kompetenser och odlings- och processanläggningar för att i förlängningen stärka svensk konkurrenskraft inom jordbruket och övervinna den kommande klimatutmaningen.

Projektet syftar till att leverera nya vetesorter med stabil och hög avkastning, hög proteinkvalitet och förbättrad kväveupptagning, och nya snabba metoder för effektiv screening för vete- och bakningskvalitet, och proteinmarkörer kopplade till vetekvalitet och stabila bakningsegenskaper.

Projektet bör i hög grad bidra till att lokalt odlade vetesorter väljs av lokala bagerier för att göra lokalproducerat bröd som sedan blir synligt på våra frukostbord.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ramune Kuktaite, Forskare
Institutionen för växtförädling , SLU
ramune.kuktaite@slu.se, 040-415337, 0738 553345