Accelererad och kostnadseffektiv äpplesortutveckling genom genombaserad växtförädling

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Projektet är avslutat.

Kort om projektet

Visionen är en äppleförädling som snabbare resulterar i nya sorter och möjliggör en kraftfull expansion av svensk IP och ekologisk odling. Målet är en ökad precision och förkortad tid vid framtagning av härdiga sorter med unika egenskaper för hållbar och konkurrenskraftig produktion i fler regioner i Sverige, genom en övergång från fenotyp- till genombaserad förädling.

Projektet kommer att introducera genomiska metoder och tekniker i alla led av sortframställning: karaktärisering av genetiska resurser, urval av föräldrar, design av förädlingsprogram och effektiv selektion. Den svenska äppelförädlingen kommer därmed att grundas på Breeding by design-konceptet där genomik används för att på ett effektivt sätt identifiera och utnyttja den genetiska potentialen i förädlingsmaterialet. Växtförädlaren ska få möjlighet att ta genombaserade beslut anpassade till det specifika programmet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Larisa Gustavsson, forskare
Institutionen för växtförädling
larisa.gustavsson@slu.se,  040-41 51 63, 070-2858114